Gebeden

Geestelijke Communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.

Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Amen.